1 3 2
Aneta Langerová > Fanclub > Přihláška

Přihláška

Pokud jste rovněž podlehli kouzelnému hlasu, talentu a v neposlední řadě i úsměvu Anety Langerové, přidejte se mezi nás.

Hlavní náplní činnosti fanclubu je samozřejmě podpora a propagace Anety.

 

Kdo jsme?

Lidé všeho věku, od dětí, přes studenty a "cetileté", až po nestárnoucí seniory. Naše civilní profese jsou různé, jsme lidé všemožných zaměření. Ale jedno máme společné, jezdíme spolu na koncerty Anety, na srazy a další nejrůznější akce, kde si mimo jiné užijeme spoustu legrace.

 

Pozitiva členství:

- právo podílet se na činnosti a rozhodování fanclubu

- srazy a různé společné akce s Anetou

- neomezený přístup do všech sekcí webových stránek

- exkluzivní materiály (rozhovory, fotky, reportáže…)

- sleva na propagační předměty a trička

- účast v soutěžích o volné vstupenky, plakáty apod.

- společné návštěvy koncertů a dalších akcí

 

S příjemnými stránkami jsou bohužel spojeny i ty méně příjemné.

Jednou, nebo lépe řečeno jedinou z nich, je platba členských příspěvků. Členské příspěvky se vybírají pro pokrytí nákladů spojených s chodem fanclubu (registrace a udržování domén, vedení účtu, pronájmy prostor pro konání schůzí, poštovné, telefonní poplatky, různé kancelářské potřeby, které jsou nutné pro chod našeho FC..a samozřejmě vtipné či užitečné dárky Anetě :)

 

Roční členské příspěvky

- zájemci mladší 15 let: 120,- Kč

- zájemci ve věku 15 až 18 let: 240,- Kč

- zájemci starší 18 let: 360,- Kč

Roční platba musí být uhrazena do 28.2. příslušného roku.

Při vstupu do fanclubu se roční příspěvek vypočítává jako poměrná část, tedy 1/12 z celkové výše ročního příspěvku za každý kalednářní měsíc do konce daného roku.
Příklad: Člen starší 18 let vstoupí v červnu. Zaplatí 7/12 ročního příspěvku, tedy 210,- Kč. V dalších letech už bude platit roční příspěvek ve výši 360,- Kč.

 

Přihlášku si můžete stáhnout ve dvou verzích:

  1. v excelu (lze vyplnit v PC)
  2. v PDF (nutný Acrobat Reader)

Po vyplnění a podepsání (v případě zájemců mladších 15 let je nutný i podpis zákonného zástupce, tedy nejčastěji alespoň jednoho z rodičů) ji, prosíme, pošlete na adresu fanclubu, kterou najdete na přihlášce nebo v kontaktech na našem webu.

Po schválení přihlášky obdržíte číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu příspěvků. Po jejich zaplacení Vám zašleme členský průkaz a přístupové údaje na web.

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů či připomínek, prosíme, pište na 

 

Soubor:přihláška.xlsPopis:Soubor:přihláška.pdfPopis:

 

Loading...

Fanclub

Loading...

Fanclub

s